top of page

Werkwijze

Vooraf

Het is mogelijk om voorafgaand aan een intake kosteloos een telefonisch (beeldbel)gesprek te plannen (10-15 min) om kort te bespreken of er een klik is en of jouw vraag aansluit bij mijn aanbod.

Om in aanmerking te komen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts moet een vermoeden van een DSM diagnose van lichte tot matige ernst hebben en dit in de verwijzing vermelden. Belangrijk is dat de datum die op de verwijzing staat, eerder valt dan de datum van ons intakegesprek. Neem deze verwijzing mee naar het eerste intakegesprek, evenals een kopie van uw legitimatiebewijs.

Intake en behandelplan

We starten onze samenwerking met een intakegesprek. Hierin leer ik jou beter kennen, je persoonlijke achtergrond, de klachten die je hebt en - het belangrijkste - wat je zou willen bereiken met het traject. We onderzoeken samen de oorzaak waardoor er in het hier en nu onrust of spanning is en besluiten in overleg wat de best passende aanpak is. Ook stellen we samen doelen op, zodat we goed kunnen volgen of de sessies helpend zijn voor jou.

Behandeling

Binnen de Basis GGZ zijn maximaal 10-12 sessies mogelijk. De therapie zal bestaan uit gespreksvoering en lichaamsgerichte oefeningen, aansluitend bij jouw vraag en behoeften.

Mijn werkstijl is gebaseerd op diverse psychologische invalshoeken. Ik ben geschoold in onder andere Cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en Oplossingsgerichte therapie (lees hier de toelichting op de therapievormen). Ik ervaar mindfulness, meditatie en (zelf-)compassie als krachtige handvatten om meer rust te vinden, ondanks eventuele klachten. Deze aspecten zullen dan ook  in de gesprekken terugkomen. Ik maak graag gebruik van lichaamsgerichte oefeningen zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen, meditaties, visualisaties, etc.

De sessie bestaat dan ook uit een combinatie van psychologische tools, mindfulness, yoga(filosofie), lichaams- en ademwerk. Wat het belangrijkste is, is een werkwijze te vinden wat jou concrete handvatten geeft waar je zelf verder mee kunt. 

Een wandelsessie behoort ook tot de mogelijkheden. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen, zeker in de natuur, gezond is voor lichaam en geest. Al wandelend in de natuur een therapiesessie, een mooie combinatie! Locatie wandelsessies: De Uithof te Den Haag.

Evaluatie en afsluiting

Tussentijds zal er regelmatig kort stil gestaan worden bij hoe je de behandeling ervaart en of we op de goede weg zijn. Aan het einde van het traject wordt uitgebreider geëvalueerd en wordt ook stil gestaan bij het voorkomen van terugval. 

Doorverwijzing

Mocht tijdens de intake of het traject blijken dat ik jou niet de hulp kan bieden die jij nodig hebt, zullen we dat bespreken en zal ik een passend advies geven. Bijvoorbeeld een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ.

Als er tijdens de avond/nacht/weekend acuut hulp nodig is, kun je contact opnemen met de eigen huisartsenpraktijk/post. 

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 treden de eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking voor onze beroepsgroep. In deze bijlage vindt u de door de overheid geëiste formele beschrijving van Therapiepraktijk Metta: Kwaliteitsstatuut.

Klachtenregelement

Als je niet tevreden bent over de behandeling, hoor ik dit graag. Samen kunnen we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Als we hier samen niet uit komen, kun je  contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl.

Yoga Metta Web 20.jpg
bottom of page