top of page

Werkwijze

Vooraf

Voorafgaand aan een intake plannen we (kosteloos) een telefonische afspraak (10-15 min) om kort te verkennen of jouw vraag aansluit bij mijn aanbod en of er een 'match' is.

Om in aanmerking te komen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. Meer informatie lees je onder tarieven

Intake en behandelplan

Ik stuur je voor de intake een vragenlijst toe, zodat je alvast je gedachten kunt te laten gaan over de onderwerpen die besproken worden tijdens het eerste gesprek. Op deze manier kunnen we sneller helder krijgen wat belangrijk is voor jouw traject. Tijdens de intake zelf gaan we uitgebreider op deze vragen in, leer ik je persoonlijke achtergrond kennen en wat je zou willen bereiken met het traject. We onderzoeken samen de oorzaak waardoor er in het hier en nu onrust of spanning is en besluiten in overleg wat de best passende aanpak is. Ook stellen we samen doelen op, zodat we goed kunnen volgen of de sessies helpend zijn voor jou.

Behandeling

Binnen de Basis GGZ zijn maximaal 10-12 sessies mogelijk. In een sessie zullen verschillende werkvormen aan bod komen (lees hier de toelichting op de therapievormen). Een combinatie van psychologische tools, mindfulness, yoga(filosofie) en lichaamsgerichte oefeningen zoals meditaties, visualisaties, vloerankers, ademwerk, etc. Meestal beginnen we met een gesprek (de 'luistersessie') en is het tweede deel een 'voelsessie'. Aansluitend bij jouw vraagstuk en wat jou inzichten en handvatten geeft waar je zelf verder mee kunt. 

Een wandelsessie behoort ook tot de mogelijkheden. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen, zeker in de natuur, gezond is voor lichaam en geest. Al wandelend in de natuur een therapiesessie, een mooie combinatie! Locatie wandelsessies: De Uithof te Den Haag.

Evaluatie en afsluiting

Tussentijds zal er regelmatig kort stil gestaan worden bij hoe je de behandeling ervaart en of we op de goede weg zijn. Aan het einde van het traject wordt uitgebreider geëvalueerd en wordt ook stil gestaan bij het kunnen vasthouden van de nieuwe ingeslagen weg. 

Doorverwijzing

Mocht tijdens de intake of het traject blijken dat ik jou toch niet de hulp kan bieden die jij nodig hebt, zullen we dat bespreken en zal ik een passend advies geven. Bijvoorbeeld een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ.

Als er tijdens de avond/nacht/weekend acuut hulp nodig is, kun je contact opnemen met de eigen huisartsenpraktijk/post. 

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 treden de eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking voor onze beroepsgroep. In deze bijlage vindt u de door de overheid geëiste formele beschrijving van Therapiepraktijk Metta: Kwaliteitsstatuut.

Klachtenregelement

Als je niet tevreden bent over de behandeling, hoor ik dit graag. Samen kunnen we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Als we hier samen niet uit komen, kun je  contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl.

Yoga Metta Web 20.jpg
bottom of page