Tarieven

Tarieven & vergoeding

Het tarief van een intake is €105,- inclusief BTW. Een intake duurt 60 minuten.

Het tarief van een behandelsessie is €85,- inclusief BTW. Een vervolgsessie duurt 45 minuten.

Mocht het gesprek langer duren, dan wordt het uurtarief naar rato in rekening gebracht.

NB Per januari 2022 gaat het tarief van een behandelsessie naar €90,- inclusief BTW.

De vergoeding van zorg bij psychologen is helaas ingewikkeld. Ik heb daarom géén contract met gemeenten (18-) of zorgverzekeraars (18+) afgesloten. Dit betekent dat je na een afspraak zelf zorg draagt voor de betaling. Je ontvangt na elke sessie een factuur, die je zelf voldoet.

Vergoeding 18+ 

Basis GGZ vanaf 18 jaar binnen particuliere zorg wordt mogelijk (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Twee voorwaarden hiervoor zijn: een verwijsbrief via een arts (bijv. de huisarts) voor Basis GGZ en een vastgestelde DSM diagnose. De datum van de verwijsbrief moet vóór de datum van het eerste consult zijn. Ga zelf jouw polisvoorwaarden na om te weten of en welk percentage van de behandeling vergoed wordt bij een ongecontracteerde zorgverlener.

Voor alle behandelingen geldt het eigen risico, dus mocht je het eigen risico bedrag nog niet hebben verbruikt dan wordt dit eerst verrekend. Voor meer informatie over vergoeding van psychologische zorg kun je op de website www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie kijken.


NB Het gaat om vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg (Basis-GGZ), prestatiecode CO0497. Deze code wordt het meest door mij gebruikt en staat voor het volgende: Ambulante behandeling van 45 minuten door een GZ-psycholoog (Wet Big artikel 3) met kwaliteitsstatuut sectie II. 

Verhindering

Het kan natuurlijk gebeuren dat een gemaakte afspraak door omstandigheden niet door kan gaan. Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Wanneer je korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt, wordt €45,- in rekening gebracht. Wanneer je de afspraak niet afzegt en niet verschijnt, wordt de sessie geheel in rekening gebracht.