top of page

Vergoeding & Tarieven

Vergoeding

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ wordt voor volwassenen vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van een arts (bijv. de huisarts) een voorwaarde. De datum van de verwijsbrief moet vóór de datum van de eerste afspraak zijn.

 

Ik heb geen contract met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat je na een afspraak zelf zorg draagt voor de betaling. Je ontvangt na elke sessie een factuur, die je betaalt aan Therapiepraktijk Metta en daarna zelf indient bij jouw verzekeraar.

 

De vergoeding voor deze ongecontracteerde zorg verschilt per zorgverzekeraar en/of polis. Een deel van de factuur zal altijd worden vergoed. De zorgverzekeraar hanteert zelf tarieven waarvan doorgaans tussen de 60% en 80% wordt vergoed. Met een restitutiepolis ben je vrij in uw keuze van een GZ-psycholoog en wordt de behandeling doorgaans 100% vergoed. 

Ik adviseer om voorafgaand aan de behandeling na te vragen bij jouw zorgverzekeraar wat de hoogte van de vergoeding is.
De zorgverzekeraar verrekent altijd eerst het verplichte Eigen Risico. Dit geldt voor zowel de verzekeraars met wie een contract is, als met wie geen contract is.


Meer informatie over vergoeding van psychologische zorg kun je lezen op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

Tarieven 

Het zorgprestatiemodel is sinds 2022 het nieuwe bekostigingsmodel in de geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat er per ‘prestatie’ en de tijdsduur hiervan betaald wordt. Ik hanteer tarieven binnen de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geadviseerde richtlijnen.

Het tarief voor een intake van 60 minuten is €145,- inclusief BTW.

Het tarief voor een behandelsessie van 60 minuten is €120,- inclusief BTW.

Het tarief voor een behandelsessie van 45 minuten is €100,- inclusief BTW.

Zelf betalen

Als jouw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding bij de zorgverzekering of je wilt de behandeling zelf betalen, zonder tussenkomst van de huisarts en zorgverzekeraar, dan is dat ook mogelijk. Om de zorg betaalbaar te houden, is het tarief in dit geval €95,- per sessie.

Verhindering

Het kan natuurlijk gebeuren dat een gemaakte afspraak door omstandigheden niet door kan gaan. Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Wanneer je korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt, wordt €55,- in rekening gebracht. Wanneer je de afspraak niet afzegt en niet verschijnt, wordt de sessie geheel in rekening gebracht.

bottom of page