top of page

Therapie aanbod

Als GZ-psycholoog ben ik breed opgeleid. Naast de reguliere ‘gesprekstherapie’ heb ik me verder verdiept in onderstaande therapievormen. Daarnaast ben ik Yin/Yang yoga teacher. Het samenbrengen van elementen uit beide invalshoeken maakt het kader waar vanuit we werken holistisch. De sessie bestaat uit een combinatie van psychologische tools, mindfulness, yoga(filosofie), lichaams- en ademwerk. Uiteraard staat open, oordeelvrij en eerlijk contact altijd centraal.

Wil je een losse individuele adem- of (Yin) yogasessie? Dat kan ook! Neem contact op voor de mogelijkheden.

CGT

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leert mensen middels oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. Hoe je denkt en handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Zo zal bij iemand die uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, diens angstklachten eerder versterken dan verminderen. Of wanneer iemand geneigd is om zaken vanuit een negatief standpunt te bekijken, zal diegene zich eerder angstig of somber voelen. Door samen te onderzoeken op welke manier jouw denken en/of doen invloed heeft op jouw gevoel, kunnen we meer helpende denk- en gedragsstrategieën aanleren.

OT

Bij Oplossingsgerichte Therapie (OT) ligt de focus niet op het analyseren van het probleem, maar wordt er doel- en toekomstgericht gewerkt aan mogelijke oplossingen om jouw gewenste doelen te bereiken. We gaan samen op zoek naar de mogelijkheden en het uitbreiden van jouw sterkte kanten en hulpbronnen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een van de methodes die ingezet kan worden bij mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring. 

Wanneer je vastloopt in de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis kun je dit merken aan bijvoorbeeld nare herinneringen aan de gebeurtenis, nachtmerries, herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt), sneller geïrriteerd/kort lontje, schrikreacties, vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben, concentratieproblemen of gevoelens van angst en stress. Logisch, want jouw brein en lichaam staan, zelfs als het ‘gevaar’ al geweken is, nog in de overlevingsstand. Traumatherapie (zoals EMDR) helpt om de ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een behandelmethode gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie en Mindfulness waarbij centraal staat dat het leven vaak gewoon moeilijk ís, maar dat dat niet in de weg hoeft te staan om een betekenisvol en waardevol leven te leiden. ACT leert je om in contact te komen en te blijven met moeilijke emoties en gedachten, zonder hier tegen te vechten.

Yoga, Mindfulness & Zelf-compassie

Vaak zijn we ons niet bewust van de signalen die het lichaam geeft. Ik help je graag om het denken en voelen met elkaar te verbinden. Het helpt om je lichaam te leren kennen en te gaan gebruiken als instrument die je helpt om lichaamssignalen te leren ‘lezen’. Yoga en Mindfulness kan ondersteunend zijn op het gebied van lichaamsbewustzijn, ademhaling, ontspanning en bij het zoeken naar balans en harmonie in je leven.

Zelf-compassie gaat over het openstellen voor en erkennen van wat er in jezelf gebeurt, zoals pijn, verdriet of angst. Niet om deze gevoelens te laten verdwijnen of om je beter te voelen, maar omdat je jezelf wilt geven wat je op dat moment nodig hebt. Moeilijke situaties verzachten door liefdevol en vriendelijk naar jezelf te zijn in plaats van hard of kritisch. Zelf-compassie gaat dus over het aanleren van een milde, vriendelijke, verbindende houding naar jezelf. Ook hier is Mindfulness een belangrijk aspect: de dingen zien zoals ze zijn, zonder jezelf te verliezen in het gevoel of een verhaal hier over.

Ademwerk

De adem is een van de meest belangrijke instrumenten om ons zenuwstelsel te kalmeren. De adem brengt nieuwe energie, levenskracht in het lichaam. 

Ademwerk is een verzamelnaam voor verschillende ademtechnieken. In mijn sessies vervlecht ik korte en langere ademhalingsoefeningen en ademtechnieken wat het lichaamsbewustwordingsproces vergroot en de energie in het lichaam weer laat stromen. Dit kan heel helend werken op emotioneel niveau.

Tijdens langere ademsessies (45-60 minuten) werk ik volgens de Liquid Breath ademmethode. Hierbij gaan we in een aantal stappen de adem activeren en verdiepen, met dere andere de verbonden adem. De focus ligt op de uitademing, waarmee we het lichaam stimuleren los te laten. Loslaten van spanning, (oude) patronen, gedachten...

bottom of page